16 feb. '15

EIA-aanvraag indienen

RTS kan EIA-aanvraag indienen

Met de EIA-regeling (Energie Investeringsaftrek) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.


Men kan 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. In het geval van een opbouw van € 7500 mag u dan in het eerste jaar ca. € 3000 extra afschrijven. Een winstgevend bedrijf bespaart dan ca. € 600 - € 750 vennootschapsbelasting. Dit is afhankelijk van de totale bedrijfswinst. Dit is in feite een netto-voordeel dat in mindering op de aanschaf van een nieuwe opbouw kan worden gebracht.

Indien de klant een nieuwe opbouw bestelt die lichter is in vergelijking met de oude opbouw, kan in aanmerking worden gekomen voor de EIA-regeling.

De regeling werkt als volgt (theoretisch voorbeeld):

  • Stel dat een eindgebruiker door de aanschaf van een nieuwe lichtere bedrijfswagen/opbouw, t.o.v. de oude situatie, nu een extra rit (10 i.p.v. 9 ritten) per week kan maken om de totaalvracht te vervoeren.
  • Stel dat 1 rit gemiddeld 100 kilometer is (200 kilometer voor heen en terug) en het dieselverbruik is 1 op 3,5. Hierdoor wordt 28 liter diesel bespaart en is dit over een heel jaar een besparing van 1370 liter diesel.
  • De energiebesparing moet ten minste 0,2 Nm3, maar niet meer dan 0,8 Nm3 aardgasequivalent per jaar per geïnvesteerde euro bedragen (te lage brandstofbesparing wordt niet gestimuleerd met deze regeling, zeer hoge brandstofbesparing verdient men zo snel terug dat overheidsstimulus niet nodig is).
  • Resultaat berekening; als de waarde van de opbouw tussen de (1550/0,2) en (1550/0,8) aardgas ligt, staat gelijk aan € 7750 en € 1940, wordt in aanmerking gekomen voor de EIA regeling.

RTS kan namens de eindklant de EIA-aanvraag indienen.  

Let's build together