7 jan. '15

Cruiser Carecool farma

Cruiser – CareCool; de lichtste & zuinigste Farma-gecertificeerde opbouw

De EU heeft in 2013 een nieuwe richtlijn voor GDP (Good Distribution Practices) van medicijnen voor consumentengebruik afgegeven. Deze richtlijn is inmiddels wettelijk verplicht.


De koeltemperatuur moet, als de deuren van de koelopbouw max 6 keer per uur worden geopend, tussen vastgelegde onder- en bovengrenzen blijven. Afhankelijk van de vervoerde farmaceutische producten (vaccins, medicijnen, etc.) is het temperatuurbereik vastgelegd. De temperatuur in de opbouw dient continu geregistreerd te worden.

Samen met CareCool - Dometic, producent van koelmachines voor koelopbouwen, heeft RTS een combinatie met de Helsinki Cruiser koelopbouw gespecificeerd die deze maand door de Universiteit van Wageningen is gecertificeerd. De Cruiser - CareCool Farma opbouw is de lichtste en zuinigste gecertificeerde Farma koelopbouw die in het 3.5 tot 5 ton segment verkrijgbaar is. Transporteur Euser zal de eerste Cruiser – CareCool opbouw in gebruik nemen, die door ISONORT dealer Bunk Carrosserie & Wagenbouw is geleverd.

Lees meer over deze farma gecertificeerde opbouw voor medicijnvervoer op de site van de Cruiser - CareCool.   

Let's build together